Certifieringar

kvalitet

Vi arbetar systematiskt med ständiga förbättringar för att säkra kvaliteten och miljön på våra tjänster. Vi är certifierade enligt ISO 9001 – kvalitet, ISO 14001 – miljö och OHAS 18001 – arbetsmiljö.

Certifieringarna innebär att vårt ledningssystem, som inkluderar processer, arbetssätt, miljö och arbetsmiljö, är godkända enligt ISO-standarden. För att säkerställa att vi lever upp till dessa krav genomgår ledningssystemet kontinuerliga förbättringar och följs upp genom interna och externa revisioner. Allt för att säkra kvaliteten och miljön på våra tjänster.

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007